شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ سلسله مراتب اشرافي بريتانيا چنين است . بارون - وسيکونت - ارل - مارکيز و دوک دارندگان عناوين چهار رده اول با عنوان عام لرد خطاب مي شوند . مقام شامخ دوک بسيار محدود است . امروزه تنها 31 عنوان دوک وجود دارد .
درب کنسرو بازکن برقی
آموزش زبان انگليسي ب
رتبه 0
0 برگزیده
4 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
آموزش زبان انگليسي ب عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله اسفند ماه
vertical_align_top