شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ بايد خود را مقيد کنيم که از اشتباههاي خود پند بگيريم، نه اينکه به خود بپيچيم و خويشتن را ملامت کنيم . آنتوني رابينز
آموزش پیرایش مردانه اورجینال
آموزش زبان انگليسي ب
رتبه 0
0 برگزیده
4 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
آموزش زبان انگليسي ب عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top