شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

آموزش پیرایش مردانه اورجینال
+ ياد گرفتم که : 1 – با احمق بحث نکنم و بگذارم در دنياي احمقانه خويش خوشبخت زندگي کند . 2 – با وقيح جدل نکنم . چون چيزي براي از دست دادن ندارد و روحم را تباه مي کند . 3 – از حسود دوري کنم چون حتي اگر دنيا را هم به او تقديم کنم بازهم از من بيزار خواهد بود . 4 – تنهايي را به بودن در جمعي که به آن تعلق ندارم ترجيح دهم .
آموزش پیرایش مردانه اورجینال
آموزش زبان انگليسي ب
رتبه 0
0 برگزیده
4 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
آموزش زبان انگليسي ب عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top