شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ زندگي فيلم نيست تئاتر ه اگه وسطش خراب کردي ؛ کسي نمي گه کات . نمي توني از اول شروع کني فقط بايد بقيه شو بهتر بازي کني .
تسبیح دیجیتال
آموزش زبان انگليسي ب
رتبه 0
0 برگزیده
4 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
آموزش زبان انگليسي ب عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top