شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ تواضع يکي از خصوصيات افراد موفق است. آنها گذشته خود را فراموش نمي کنند، موفقيت هاي خود را به رخ اطرافيان نمي کشند و زندگي را به همان روالي که در گذشته بود، ادامه خواهند داد. بشر دوستي نيز از ديگر خصوصيات افراد موفق است. آنها در فعاليت هاي مختلف بشر دوستانه شرکت و براي بهبود زندگي افراد نيازمند تلاش مي کنند. آنها موفقيت خود را مديون جامعه مي دانند
درب کنسرو بازکن برقی
آموزش زبان انگليسي ب
رتبه 0
0 برگزیده
2 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
آموزش زبان انگليسي ب عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top