شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ به نداي قلب خود گوش مي دهند آنچه براي افراد موفق مهم است، نداي قلب شان است، نه نظرات ديگران. آنها هيچ گاه مطابق ميل اطرافيانشان عمل نمي کنند بلکه زندگي را آنطور که خودشان دوست دارند، پيش مي برند. آنها مدام اين جملات را تکرار مي کنند: شکست بخور؛ براي درخواست کمک از ديگران درنگ نکن؛ کمبودهاي خود را بپذير؛ آرزوهاي بزرگ داشته باش!
ساعت ویکتوریا
آموزش زبان انگليسي ب
رتبه 0
0 برگزیده
2 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
آموزش زبان انگليسي ب عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top