شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ • مسئوليت خود و کارهاي خود را به عهده بگير. • فعال باش. • نسبت به خود و رفتار خود اطمينان داشته باشد. • ظاهر و لباس، ملاک ارزش آدمها نيست. • شنا کردن بر خلاف امواج دريا را بياموز. • به نداي قلب ات گوش بده، نه آنچه ديگران مي گويند. • زندگي را جدي نگير، زماني هم به خوشگذراني اختصاص بده
ساعت ویکتوریا
آموزش زبان انگليسي ب
رتبه 0
0 برگزیده
2 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
آموزش زبان انگليسي ب عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top