شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ موفقيت خود را تصوير سازي مي کنند فرقي نمي کند هدف هاي زندگي کوتاه مدت باشد يا بلند مدت، افراد موفق هميشه در تخيلات خود، موفقيت هايشان را تصوير سازي مي کند. با اين روش آنها بهتر مي دانند در اين مسير به چه چيزهايي احتياج خواهند داشت
تسبیح دیجیتال
آموزش زبان انگليسي ب
رتبه 0
0 برگزیده
2 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
آموزش زبان انگليسي ب عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top