شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

آموزش پیرایش مردانه اورجینال
+ به توانايي هاي خود اعتقاد دارند همه ما آرزوهايي در ذهن داريم اما ممکن است آنها را دست نيافتني قلمداد کنيم. افراد موفق اما به گونه اي ديگر عمل مي کنند. آنها به دنبال آرزوهايشان مي دوند و حتي اگر در اين مسير شکست بخورند، نااميد نمي شوند و با تغيير نگرش از آن شکست به عنوان فرصتي براي شروع دوباره استفاده مي کنند
درب کنسرو بازکن برقی
آموزش زبان انگليسي ب
رتبه 0
0 برگزیده
2 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
آموزش زبان انگليسي ب عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top