شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ آدمها وقتي نا اميد مي شوند ؛ به خيلي کمتر از آنچه لياقتش را دارند راضي مي شوند ! و اين دليلي ست براي وجود آدمهاي نا لايق در زندگيمان ....
ساعت دماسنج
آموزش زبان انگليسي ب
رتبه 0
0 برگزیده
2 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
آموزش زبان انگليسي ب عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top