شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

آموزش پیرایش مردانه اورجینال
+ اغلب روابط به سمت شکست مي روند. نه بخاطر حضور نداشتن عشق. عشق هميشه حاضر است. تنها مشکل اين است که يکي بسيار زياد دوست داشته شده است و ديگري به اندازه کافي دوست داشته نشده است!
درب کنسرو بازکن برقی
آموزش زبان انگليسي ب
رتبه 0
0 برگزیده
2 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
آموزش زبان انگليسي ب عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top