شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ چرچيل گفته : فرانسه بميرد زيبايي مي ميرد . آلمان بميرد قدرت مي ميرد . بريتانيا بميرد سياست مي ميرد . ايران بميرد تمدن مي ميرد . غرب بميرد خيانت مي ميرد .
ساعت دماسنج
آموزش زبان انگليسي ب
رتبه 0
0 برگزیده
2 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
آموزش زبان انگليسي ب عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top