شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ ماهي پژوهش ها نشان داده است که مصرف ماهي فقط 2 بار در هفته از کاهش شنوايي زنان بعد از سن 65 سالگي جلوگيري مي کند .
چراغ جادو
آموزش زبان انگليسي ب
رتبه 0
0 برگزیده
4 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
آموزش زبان انگليسي ب عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top