شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ در هر صورتي که از ليمو عماني استفاده مي کنيد . دقت داشته باشيد که ليمو عماني در خورشت بيشترين مقدار چربي را به خود جذب مي کند و بهتر است هنگام ميل کردن غذا , از خوردن ليموي عماني داخل خورشت صرف نظر کنيد .
درب کنسرو بازکن برقی
آموزش زبان انگليسي ب
رتبه 0
0 برگزیده
4 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
آموزش زبان انگليسي ب عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top