سفارش تبلیغ
صبا ویژن
  • + سلسله مراتب اشرافی بریتانیا چنین است . بارون - وسیکونت - ارل - مارکیز و دوک دارندگان عناوین چهار رده اول با عنوان عام لرد خطاب می شوند . مقام شامخ دوک بسیار محدود است . امروزه تنها 31 عنوان دوک وجود دارد .
  • + از تصاویر و اشکال مختلف خداوند یگانه شکلی که تا اندازه ای به فهم ما نزدیک می باشد بی پایان بودن اوست و ما از صفات خداوند فقط همین یکی را تا اندازه ای می فهمیم و باقی صفات و اشکال او برای ما مجهول می باشد !!! . موریس مترلینگ
  • + گاهی اوقات مرگ بازی غایم موشک دارد. به این طریق که ناگهان از گوشه ای به در آمده گریبان شخصی را که هیچ به مرگ فکر نمی کرد می گیرد و او را با خود می برد. این است یکی از تفریحات او !!! . موریس مترلینگ
  • + هیچ اهرمی همچون بردباری و امید نمی تواند مشکلات را از پیش پایت بر دارد . ارد بزرگ
  • + هر چه بیشتر عشق و شور زندگی را از خود ابراز کنید ، برای دیگران مقاومت ناپذیر تر خواهید شد و آن ها کمتر می توانند شما را نادیده بگیرند . باربارا دی آنجلیس
  • + هیچگاه امید کسی را ناامید نکن ، شاید امید تنها دارایی او باشد . ارد بزرگ
  • + عشق به مراتب بزرگتر و فراتر از جاذبه ی فیزیکی و جسمانی ای است که نسبت به شخص دیگری در خود احساس می کنیم . عشق حتی به مراتب فراتر از ایمان به آرمان و غایتی برتر یا علاقه شور و اشتیاق نسبت به روابط ، کار یا حتی خانواده است . باربارا دی آنجلیس
  • + تنها با از خودگذشتگی برای دیگران می توان جاودانه شد . ارد بزرگ
  • + شکست نتیجه خودداری از انجام عملی ( مثلاٌ زدن یک تلفن ، رفتن یک کیلومتر راه یا اظهار عشق و محبت) است. آنتونی رابینز
  • + چنانچه به خورشید نگاه کنی ، سایه ای نخواهی یافت . هلن کلر

1 2 3 4 5 >> >

1) با آمادگی کامل و به موقع در سر جلسه امتحان حاضر شوید. وسایل مورد نیاز مثلمداد، پاک کن، تراش و ساعت را به همراه داشته باشید. با این کار همه چیز در دسترسشما خواهد بود و نیازی به قرض گرفتن وسایل دیگران پیدا نخواهید کرد.

2با اطمینان خاطر و آرامش کامل در امتحان شرکت کنید. مثبت اندیشی کنید. هموارهاین جملات را در ذهن خود تکرار کنید: «من برای امتحان کاملا آماده ام و به خوبی ازعهده آن برمی آیم». نگرانی را از خود دور کنید. هر گاه احساس نگرانی کردید، چند نفسعمیق بکشید تا آرام شوید. قبل از امتحان با دوستانتان راجع به اضطراب و دلشوره صحبتنکنید. بهتر است بدانید که نگرانی همچون یک بیماری مسری قابل سرایت به دیگراناست.

3آرام ولی هوشیار باشید. به پشتی نیمکت تکیه دهید و راحت باشید.

4در ابتدا نگاهی گذرا به سوالات بیندازید. حدودا 10 درصد از وقت خود را برایاین کار صرف کنید. کلمات کلیدی (در سوالات) را مشخص کنید و برای پاسخ دادن بهسوالات زمانبندی کنید. در حالی که سوالات را می خوانید، نکاتی که به ذهنتان می رسدو می تواند مفید باشد را در کنار آنها یادداشت کنید.

5برای پاسخگویی به سوالات از یک برنامه منظم پیروی کنید. ابتدا به سوالات سادهتر پاسخ دهید و بعد به آنها که نمره بیشتری دارند. سپس به ترتیب به سوالاتی پاسخدهید که:
? مشکل تر هستند.
? جواب دادن به آنها وقت بیشتری می گیرد.
? نمره کمتری دارند.

6در امتحانات تستی برای انتخاب پاسخ درست دقت کنید.
? ابتدا پاسخ هایی راکه می دانید اشتباه است، کنار بگذارید.
? اگر تست نمره منفی ندارد، از بین پاسخهای باقی مانده، پاسخ صحیح را انتخاب نمایید و یا حدس بزنید.
? اگر امتحان نمرهمنفی دارد و شما دلیل خاصی برای انتخاب پاسخ خود ندارید، حدس نزنید.
? شک نکنید،معمولا اولین گزینه ای که انتخاب می کنید، پاسخ صحیح است. پس پاسخ خود را تغییرندهید، مگر این که واقعا به نتیجه قطعی رسیده باشید.

7در امتحانات تشریحی، قبل از پاسخ دادن به سوالات خوب فکر کنید.
? ابتدانکات مهمی را که راجع به سوالات به ذهنتان می رسد، در چرک نویس یادداشت کنید.
? این نکات را به ترتیب شماره گذاری کنید.
? سپس آنها را تنظیم کرده و پاکنویسکنید.

8در پاسخ به سوالات تشریحی، به اصل موضوع بپردازید و حاشیه نروید.
? درجمله اول موضوع اصلی را بیان کنید.
? مقدمه ای برای آن بنویسید.
? سپس موضوعرا با جزییات بیشتری شرح دهید.
? به سوال توجه کنید و فقط به آنچه از شما خواستهشده پاسخ دهید. از توضیحات غیرضروری و مثال های اضافی بپرهیزید.

9ده درصد از وقت امتحان را برای مرور مطالب کنار بگذارید.
? برای ترک کردنجلسه امتحان عجله نکنید.
? در انتها تمام سوالات را مرور کنید.
? مطمئن شویدکه به تمام سوالات پاسخ داده اید.
? پاسخ ها را یک بار دیگر بخوانید و در صورتلزوم جمله بندی، املای کلمات و... را تصحیح کنید.

10) وقتی نتیجه امتحان را گرفتید، آن را بررسی کنید.
? به اشکالات خود توجه کرده و سعی کنید در آن زمینه بیشتر مطالعه کنید.
? برای امتحانات آخر سال، سوالات امتحانات کلاسی را دوره کنید تا اشتباهات گذشته را تکرار نکنید.
? بهترین روش یادگیری را که برای شما موثر بوده، انتخاب کنید.
? روش هایی که برای شما کارآیی لازم را نداشته، کنار بگذارید.
? سعی کنید بهترین روش را پیدا کرده و بر روی آن تمرین کنید تا به نتیجه مطلوب برسید


اولین دیدگاه را شما بگذارید

  

 

No در جملاتی به کار می رود که در آنها not و یا never وجود نداشته باشد. 
Any در جملاتی به کار می رود که در آنها not و یا never وجود نداشته باشد. 
هر دو جمله را منفی می کند و بعد از آنها اسم قابل شمارش قرار می گیرد و جمع و هم اسم غیر قابل شمارش و مفرد.

1- There is ……… paper on the desk. 
a) any 
b) few 
c) many 
d) no 

2- There aren’t ………… students in the classroom. 
a) no 
b) any * 
c) some 
d) much 

3- A: did any body telephone me in the morning? B: No,…….. telephoned you in the morning. 

a) every body 
b) some body 
c) any body 
d) no body * 

4- John wanted to buy a new car, but he didn’t have …….money. 
a) any * 
b) no 
c) some 
d) many


اولین دیدگاه را شما بگذارید گرامر عمومی زبان ،

  

 

  افعال ربطی " Linking verbs / جمله اسمیه / Suggest

 

افعال ربطی " Linking verbs

افعال ربطی (Linking verb) به شرح زیر می باشند و بعد از آنها صفت قرار می گیرد:

احساس کردن

بودن

مزه دادن

Feel

To be

Taste

به نظر رسیدن

بو دادن

Look, Seem, Sound

Smell

 

بعد از هر فعلی از قید استفاده می کنیم به جز در مورد افعال ربطی. بعد از این افعال ربطی باید صفت به ئکار ببریم. 
تست:

1) Yesterday your brother was sad but today he seems ……………. 
a) happily 
b) sad 
c) happy* 
d) sadly

*seem یک فعل ربطی است و بعد از یک فعل ربطی باید صفت قرار بگیرد چون در جمله but آمده است باید آن تضاد بین دو جمله ایجاد بشود. دیروز برادر شما ناراحت بود اما امروز خوشحال است. بین دو گزینه که صفت است گزینه c را انتخاب می کنیم.

2) He has worked very hard all day long and now he feels very………….. 
a) surprised 
b) tired* 
c) angrily 
d) sadly

*feel یک فعل ربطی است و باید از صفت استفاده کنیم و گزینه a و b درست است اما با توجه به معنی جمله (او تمام روز سخت کار کرده است و اکنون احساس می کند خیلی خسته است.) گزینه b درست است.

3) I wouldn’t buy that guitar. It sounds a bit ……… 
a) cheap 
b) cheaply 
c) expensively 
d) costly*

*از بین 4 گزینه، گزینه d درست است. بعضی از کلمات هستند که علی رغم اینکه ly دارند ولی قید حالت نیستند. گزینه d قید حالت نیست بلکه صفت است.

4) This tastes …………… what in it? 
a) quietly 
b) sadly 
c) friendly 
d) delicious*

*چه چیزی توی آن هست. گزینه b و c صفت است ولی با توجه به معنی c را نمی زنیم. این خیلی مزه لذیذی می دهد چی توی آن ریخته اید. گزینه d درست است. Taste یک فعل ربطی است و بعد از آن باید صفت قرار بگیرد. 

 

 

جمله اسمیه "Noun clause"

جمله اسمیه: گاه یک جمله می تواند به جای اسم در نقش مفعول قرار گیرد و نقش مفعول را در جمله بازی کند که به آن جمله اسمیه می گوییم. جمله اسمیه را می توان با ضمایر موصولی (When- Where- That) به جمله اصلی مرتبط کرد. جمله ایی که نقش مفعول را در جمله بازی می کند جمله اسمیه نامیده می شود. 
توجه: جمله اسمیه را هرگز با افعال کمکی ( did- does- do) سؤالی نمی کنیم. 
تست:

1) I don’t know what ……….for lunch yesterday. 
a) did you eat 
b) do you eat 
c) you ate * 
d) you eat

*با توجه به وجود قید زمان گذشته yesterday در جمله و انتخاب جمله اسمیه صحیح گزینه c درست است زیرا گزینه های دیگر با افعال کمکی سؤالی شده است و گزینه d مربوط به زمان گذشته نیست.

 

2) A: Do you know what she said? 
B: No, I don’t know ………….. 
a) what did she say 
b) what she says 
c) what does she say 
d) what she said *

*آیا می دانید او چه گفت. نه نمی دانم. گزینه d درست است زیرا جمله اسمیه با افعال کمکی سؤالی نمی شود و در ضمن جمله مربوط به زمان گذشته می باشد پس گزینه d درست است.

 

3) I really don’t know where ………. The book I gave him. 
a) was he left 
b) he was left 
c) has he left 
d) he has left *

*گزینه ایی را باید انتخاب کنیم که سؤالی نشده باشد و با افعال کمکی هم سؤالی نشده باشد. پس گزینه d درست است.


4) Where did he go? او کجا رفت 
a) he went * 
b) he goes 
c) did he go 
d) does he go

*گزینه a درست است. جمله نباید سؤالی باشد و با افعال کمکی سؤالی نشود. چون زمان جمله ما زمان گذشته است گزینه a درست است.

 

 

Suggest

بعد از suggest فعل ing قرار می گیرد.

1) My uncle suggested …………..a job in a bank 
a) get 
b) to get 
c) gets 
d) getting *

*گزینه d درست است.

 

2) It was a lovely day. So I suggested ………….to the park. 
a) go 
b) going * 
c) to go 
d) gone

* بعد از suggest فعل ing می آید. روز دوست داشتنی ای است و برای همین ما پیشنهاد کردیم که به پارک برویم.

 

3) He suggested …………….. the children to the zoo. 
a) Taking * 
b) to take 
c) take 
d) took

*او پیشنهاد کرد که بچه ها را به باغ وحش ببریم.

 

4) My mother suggested …………….. to the mountains 
a) go 
b) going * 
c) to go 
d) goes

*مادر من پیشنهاد رفتن به کوه را داد. بعد از suggest فعل ing قرار می گیرد.

1) My uncle suggested …………..a job in a bank 
a) get 
b) to get 
c) gets 
d) getting *

*گزینه d درست است.

 

2) It was a lovely day. So I suggested ………….to the park. 
a) go 
b) going * 
c) to go 
d) gone


اولین دیدگاه را شما بگذارید

  

 

Vocabulary Part 2 

1-He was very tired so he…………. down and soon.

1) went asleep               2) went sleep                3) felt sleep                   4) fell asleep

  2- Ali was ill last week and ….in bed most of the time.

1) lied                           2) laid               3) was laying                 4) lay

3- He ….. down and

1) lied                           2) lies               3) laid                           4) lay

4- Gardeners pick fruits when they are….

1) red                           2) ripe               3) green                                    4) pretty

5-This woman is not from our….she speak a foreign language.

1) world                                    2) village                       3) country                     4) town

6- The sound of the engine….the horse.

1) reflected                   2) traveled                    3) frightened     4) afraid

7- A….is a person who buys things from a store.

1) buyer                                    2) customer                   3) customary     4) pronounce

8- A dictionary also shows you how to ….a word.

1)announce                   2) antonym                    3)synonym                    4) pronounce

9- Would you like to join me at our…. mosque near my house?

1) distant                                   2) far                            3) local                         4) long

10- These two houses are very …

1) closely                                  2)cloth              3) clothes                      4) close

11- The “ smart” dog found his master who was hiding behind a door the word “ smart” is closest in meaning to the word “….”.

1) coward                     2) clever                       3) weak                        4) stupid

13- Nature is a ….of God and pollution of nature is, therefore a great sin.

1) consideration             2) information    3) creation                    4) recognition

14- At sea the wind can form very giant and ….. waves.

1) careful                                  2) powerful                   3) careless                    4) powerless

15- I’ve worked very hard. Now it’s time to sit down and … for a few minutes.

1) ripe                           2) drive                         3) rest               4) swim

16- The real ….of reading is comprehension and understanding what one is reading.

1) aim                           2) aid                            3) care              4) duty

17- It’s about time you earn your own …. I can’t afford to keep you any longer.

1) life                            2) live               3) lively                         4) living

18- It is our duty to ….our Islamic country with our whole effort.

1) celebrate                   2) defend                      3) surround                   4) separate

19- Ahamad’s father didn’t lend him money to pay the rent, Antonym of to “lend”  is to

1) rent                          2) offer                         3) pay               4) borrow

20- Can the students….this by means of a simple experiment?

1) attend                                   2) intend                       3) prove                        4) parented

21- Who in your family has been thinking about ….married?

1) doing                                    2) getting                      3) making                      4) having

22- Azim was tired, so he wanted to …..for a while.

1) relax                                     2) retire                        3) perform                    4) destroy

  23- Their grandmother …..them a lot of amusing stories.

1) said                          2) told               3) talked                       4) spoke

24- Ahmad and Maryam are a happy couple. They have a lot of things in…

1) common                    2) customs                    3) marriage                   4) reasons

25- A sheet of white paper reflects more light than a sheet of back paper REFLECTS means….

1) gives off                   2) takes off                   3) gives back     4) comes back

26- Scientists believe that sunlight will be the only source of …in the near future.

10 energy                      2) living                         3) material                    4) organism

27- We should help our mother if she is …. and needs our help.

1) lazy                          2) easy                         3) busy                         4) noisy

28- One cannot …… an Islamic city without a mosque in it.

1) assign                                   2) consume                   3) imagine                     4) produce

  29- We know what kind of animals the dinosaurs were because we have found their …

1) tails                          2) bones                        3) homes                       4) heads

  30- Entering the dark palace, I heard a strange..

1) tag                            2) voice                        3) volume                      4) wire

31- People felt sorry for Oliver Twist although they knew he was not a ….. person.

1) tag                            2) kind              3) lovely                        4) real

32-We accept your kind invitation with pleasure. It means:

We accept your kind invitation…

1)patiently                     2) quietly                       3) silently                      4) eagerly

  33- Good drivers are always expected to … the traffic laws for safety.

1)write                          2) observe                     3) practice                    4) read

34- Children should not be .. to animals.

1) kind                          2) happy                       3) cruel                         4) sorry

35- Moslems … their shoes whenever they want to enter a mosque.

1) keep on                     2) put on                       3) take off                     4) turn off

36- The best part of our life is childhood, because when we are children we think every body wants to …us

1) help                          2) disturb                      3) hate              4) attack

  37- If the police see you drive so fast you’ll get into…… .

1) bother                                   2) problem                    3) puzzle                       4) trouble

38- My friend could not … the fact he was disappointed.

1) decide                                   2) hide              3) limit              4) restrict

39- I asked him to …smoking.

1) give up                      2) put on                       3) turn off                     4) try on

40- Hamid generally comes to school by bus. The synonym of “generally” is …

1) barely                                   2) rarely                        3) nearly                       4) usually

  41- He gave a foolish answer to the question. “Answer” means………. .

1) discussion                 2) correction     3) reply                         4) result

42- The entire town was … during the war.

1) destroyed                  2) furnished                   3) interfered      4) remained

  43- I don’t think I know him although his face seems………. .

1) essential                    2) familiar                     3) practical                    4) regular

44- “ Do you have a blue suit size 36?” “…. this on for size”

1) Get                           2) Have                        3) Take                         4) Try

45- An.. person always tells the truth.

1) active                                   2) awful                        3) honest                       4) unknown

 46- Reading … may reduce the reading speed.

1) aside                                     2) aloud                        3) development 4) improvement

47- Some people feel it is a necessity to … hands with any one they meet.

1) give                          2) feel               3) shake                        4) take

48- If you want to improve your reading … the first and most important requirement is practice.

1) ability                                    2) energy                      3) force                        4) strength

49- Driving on this road isn’t safe. “safe” is the opposite of ….

1) amazing                    2) boring                       3) dangerous     4) enormous

  50- They ….to come with me so I decided to go by myself.

1) attracted                   2) estimated      3) performed     4) refused

 


اولین دیدگاه را شما بگذارید

  

Procedure

A Pre-test - Post-test Control Group design was used. The dependent variable, reading proficiency, was assessed via two instruments: the Informal Reading Inventory (IRI) (Johnson, Kress, & Pikulski, 1987), which yields scores from 0-100 on reading comprehension, and the Gray Standardized Oral Reading Test (GSORT) (Gray, 1967), which measures reading speed and accuracy, and indicates the grade level at which the student is reading. These instruments had been used previously by local researchers in the same area of Philippines and were found to be useful. Both instruments were administered twice, once two months before the treatment began and again after the treatment had been carried out. The pre-test was administered by the first author with assistance from other teachers at the school, while the post-test was administered by other teachers, in an effort to lessen experimenter bias.

        The treatment lasted six months. During that period, both the control and experimental groups received 40 minutes of regular English class daily, plus an additional 40-minute remedial reading class. The first author conducted both remedial classes, whereas two different teachers taught the regular English classes. The school had no ER program, and it is not common for teachers to have initiated their own. The regular English class followed the same syllabus for both groups, while the remedial reading class varied.

A typical reading class period - to the extent that there is a typical reading class period - at the school in which the present study was conducted begins, like all classes, with a prayer, followed by the class and teacher exchanging greetings. The teacher then asks students to open their textbooks to a given page. Next, the teacher might introduce the topic of the reading text and/or ask students to skim or scan the reading passage. The teacher then reads aloud the text, unlocking difficult vocabulary and grammar points. Next, students are asked to answer questions to check their comprehension. This involves silent reading of at least parts of the passage. An integrated skills approach is used, so that in any given lesson in the textbook (it takes several classes to cover one textbook lesson) students are listening, speaking, reading, writing, and studying grammar.

In their remedial reading class, the control group were taught the conventional way from a textbook which included lessons on vowel and consonant sounds, minimal pairs, reading and reciting poems, and reading short selections. The only silent reading the control group did - and this infrequently - was of these short selections from their textbook.

        In contrast, the experimental remedial reading group took part in an ER program. The core of the ER program consisted of students reading texts of their choice and then doing a variety of post-reading activities. The female students tended to choose fiction, whereas the males often preferred non-fiction, such as news and feature articles from magazines. Care was taken that student chose books that were at their independent reading level. Obtaining materials took a good deal of effort and time, but a barely sufficient collection was assembled from students themselves, fellow teachers, the school library, and donations of money or materials from the community (Lituanas, 1997). [One method that was not employed was for teachers (Guadart, 1994) and students (Davidson, Ogle, Ross, Tuhaka, & Ng, 1997) to write ER materials.]

In the experimental group"s remedial class, students spent about 45% of the time doing silent reading (about 20 minutes per lesson), with another 45% spent on pre- and post-reading activities (mostly post-reading) which included attention to students" problem areas in reading. The remaining 10% of class time was spent on classroom management, including disciplining unruly students.

        The teacher used various techniques to encourage students to read more and to increase their reading skills, such as:

1.     Reading aloud by the teacher.

2.     Asking students to predict what a story was about using such clues as the title, cover, and illustrations.

3.     Giving brief summaries/reviews of materials she had read and enjoyed.

4.     Asking students to summarize for the entire class material they had read and enjoyed.

5.     Chatting with individual students about what they were reading or had read.

6.     Monitoring students" progress in ER and involving them in such monitoring.

        While students were reading silently, the teacher would:

1.     Read on her own (10%).

2.     Assist students to select reading material (10%).

3.     Help students, e.g., by answering questions and by sitting beside students who had difficulty recognizing words and guiding them (80%).

Ideally, the teacher would have spent a much larger percentage of the time reading on her own as a model for students. However, given the difficulty of obtaining ER materials suitable to students" interest and reading levels, it seemed more important to spend time on the two other activities.

        Post-reading activities included:

1.     Answering higher order thinking questions, as part of a game called "Book Wheels" (Jacobs, 1993).

2.     Role play.

3.     Retelling.

4.     Mock interviews in which one student portrayed a character in the story that other students would then interview.

5.     Adding new words encountered while reading to a personalized vocabulary notebook (Kweldju, 1997).

These post-reading activities provided one means of attracting the less-diligent students to ER, because they enjoyed the stories that were related by their classmates who had done the reading and follow-up tasks. Nevertheless, the participation of these few less-diligent students remained unsatisfactory.

Table 1 provides an overview of how ER was implemented with the experimental group.

 

Table 1  Guidelines for ER Programs and How They Were Implemented in the Current Study

 

ER PROGRAM GUIDELINES

           IMPLEMENTATION

1. Large selection of materials for various reading levels and interests

Materials were obtained by the students and teacher from a variety of sources

2. Time set aside for students to read during school

45% of class time was reserved for silent reading,  and pre- and post-reading was designed to encourage students to also read at home

3. Teachers who encourage students to read

The teacher read silently while student read and talked about what she read, read aloud and had students predict what would happen next, asked students to share with classmates about what they read, and students and teachers monitored student progress

4. Engaging post-reading tasks

Games, role play, retelling, mock interviews, vocabulary notebooks were used

 


اولین دیدگاه را شما بگذارید مقالات انگلیسی ،

  

 

 

در انگلیسی اسم مصدر را با اضافه کردن  ing  به انتهای شکل ساده فعل بوجود می آورند . اسم مصدر در جمله همانند اسم عمل می کند .

smoking – swimming – speaking – watching

موارد استفاده از اسم مصدر به شرح زیر می باشد :

1-     به عنوان مبتدای جمله

Learning English is not difficult .

2-     به عنوان مفعول جمله که در این حالت پس از برخی از افعال بکار میرود .

I like swimming in the river .

تذکر : افعالی که پس از آنها می توان از اسم مصدر استفاده کرد عبارتند از :

avoid – enjoy – finish – imagine – keep – mind – miss – like – stop – mind – dislike

تذکر : پس از برخی از افعال هم می توان از اسم مصدر و هم از مصدر با  to استفاده کرد . تعدادی از این افعال عبارتند از :

allow – begin – forget – mean – like – prefer – remember – agree

 

He likes to go / going to the park .

3-     پس از حروف اضافه مانند : on – in – at – from – of ) ( از اسم مصدر استفاده می شود .

I am tired of sitting here .

4- پس از ترکیبات زیر از اسم مصدر استفاده می شود .

It"s no good – It"s no use – can"t help – can"t stand

It is no good going outside in this rainy day .

یادآوری :اسم مصدر می تواند به تنهایی یا همراه یک عبارت بکار رود .

Learning is easy.

Learning English is easy .

Learning English at school is easy.

 

1.I’m tired of ……………… on this chair.

    a. sitting               b. sit                      c. sat                      d. to sit

2. My brother enjoys ……………… in the river.

    a. swim               b. to swim              c. swimming          d. swam

3. Is it dangerous to drive on this road?

No, ……………… on this road is not dangerous.

    a. drove              b. driving                c. drive                  d. drives

 


اولین دیدگاه را شما بگذارید گرامر عمومی ربان ،

  

 

Do not fly

Look not for success or failure

Join yourself to the perfectly unselfish

Will and work on.

Know that the mind which is

Born to succeed join itself

to a determined will and perseveres.

Live in the midst of battle of life

Anyone can keep calm in a cave or

when asleep. Stand in the whirl

and madness of action and reach the center.

If you have found the center,

you cannot be moved.

 

                              

 

این جهان از آن بزدلان نیست

سراسیمه مشو!

دغدغه ی پیروزی یا شکست را کنار بگذار.

خود را به اراده کاملا غیر خودخواهانه بسپار و تلاش کن!

بدان که ذهنی که آمده تا پیروز شود خود را به اراده ای مصمم پیوند می دهد

و با او می ماند.

در بطن میدان مبارزه زندگی ، زندگی کن!

آرام ماندن در زاویه یا به هنگام خواب کار دشواری نیست.

در گرداب و در مرکز دیوانگی عمل به ایست و خود را به کانون آن برسان.

اگر آن نقطه اتکا را یافته باشی دیگر نمی توان از آن جدایت کرد.

ویوک آناندا


اولین دیدگاه را شما بگذارید

  

A: Did you write a letter to grandma?
B: Yes, I did.
A: Did you tell her about school?
B: I told her that school is fun.
A: Did you put the letter in an envelope?
B: Yes, and I sealed the envelope.
A: Did you put a stamp on the envelope?
B: I couldn’t find any stamps.
A: They’re in the kitchen drawer.
B: Okay. I just put a stamp on the envelope.
A: Give me the envelope, and I’ll mail it for you.
B: When is grandma going to learn about e-mail?


اولین دیدگاه را شما بگذارید مکالمه ،

  

 

 I may not be the fastest

I may not be the tallest

            Or the strongest

 

I may not be the best

Or the brightest

 

But one thing I can do better

      Than anyone else ……….

 

                  That is

                         To be me.               Leonard Nimoy

 

 

 

شاید چالاک ترین افراد نباشم،

شاید بالا بلندترین و یا نیرومندترین نباشم،

شاید بهترین و یا زیرک ترین نباشم.

اما قادرم،

کاری را بهتر از دیگران انجام دهم،

این کار

هنر خود بودن است.                                 لئونارد نیموی


اولین دیدگاه را شما بگذارید مطالب جالب و خواندنی ،

  

 

 

Do you want to become a better reader? Many English learners have this goal in mind. EnglishClub"s Reading Guide For English Learners can help you.

In this guide you will learn about: reading and why it matters; reading materials for English language learners; typical tasks found in English-language reading tests; general reading tips to become a stronger reader; where you can find reading materials; reading strategies for better comprehension; and common reading categories to choose from. You can also consult the reading glossary for any words about reading that you don"t understand.

§ Why Read?

§ What To Read

§ Tips

§ Strategies

§ Levels

§ Tests

§ Categories

Glossary


اولین دیدگاه را شما بگذارید

  

مشخصات مدیر وبلاگ

غلامعلی عباسی [4]

غلامعلی عباسی متولد 1340 دبیر بازنشسته زبان انگلیسی در شهرستان اردبیل هستم این وبلاگ دفتر یادداشت بنده است . هر مطلبی که به یادگیری بیشتر زبان انگلیسی کمک نماید و به نظر بنده مفید باشد در این وبلاگ جمع آوری نموده ام و با علاقه مندان به آموزش زبان انگلیسی به اشتراک گذاشته ام . در حد امکان منابع مطالب اعلام می گردد . امیدوارم مورد پسند و استفاده دانش آموزان و دانشجویان زبان انگلیسی واقع گردد .
ویرایش

دسته بندی موضوعی

مقالات فارسی ، دامنه لغات ، مطالب جالب و... ، مفالات فارسی ، دامنه لغات - ریشه... ، مطالب جالب و مفید ، یادداشت روزانه ، گرامر عمومی زبان ، سبک زندگی ، مقالات انگلیسی ، مکالمه ، بهداشت فردی ، نمونه سوال ، آموزش زبان انگلیسی ، زمان در زبان... ، سخنان بزرگان ، مقالات فارسی در... ، گرامر عمومی زبان... ، پول و اقتصاد ، داستان ، ضرب المثل فارسی ، مطالب جالب ، قصه ، اصطلاحات انگلیسی ، ضرب المثل ، داستان کوتاه ، داستان کوتاه - درک... ، آداب زندگی ، بازار و بورس ، بورس ، اعتماد به نفس ، ضرب المثل ایرانی ، داستان عبرت آموز ، بهداشت غذایی ، تغذیه سالم ، مطالب خواندنی ، مقاله فارسی ، کتاب و کتاب خوانی ، مقالات آموزشی ، مقالات فارسی -... ، مقاله پزشکی ، بهداشت و سلامت ، آموزش زبان ، ریشه کلمات ، سخن بزرگان ، زمان در زبان ، طرح درس ، ریشه کلمات انگلیسی ، درک مطلب ، آیا می دانستید ، گرامر زبان ، گفتار بزرگان ، ورزش و سلامت ، ورزش و سلامتی ، کنکور و زبان... ، مطالب حالب و... ، گرامر عمومی ، فیلم و سینما ، قانون جذب ، پول و سرمایه ، اصطلاحات ، شعر ، روشهای مطالعه ، زندگی نامه افراد... ، سخننان بزرگان ، درک مطلب - دامنه... ، آموزش زبان انگلیسی... ، گرامر درس به درس ، مطالب جالب و ... ، مقالات ورزشی ، مقاله ، مقاله آموزشی ، مقالات انگلیسی -... ، مطالب مفید و... ، کسب و کار ، مقالات فارسی در... ، نمونه سوال سوم نظری ، نمونه سوال پیش... ، نمونه سوال درک مطلب ، مقاله تربیتی ، گفتار بزرگان عالم ، گرامر درس به درس... ، آموزش ، آموزش در ایران ، بورس و بازار ، روش تحصیل ، خواص خوراکی ها ، خواص میوه جات ، داستان های عبرت... ، روش های مطالعه ، دانستنی های علمی ، رفتارهای اجتماعی ، دامنه لغات انگلیسی ، سرگذشت افراد مشهور... ، طرح درس - روش تدریس ، ضرب المثل های فارسی ، سخنان بزرگان عالم ، زندگی نامه افراد ، پند بزرگان ، بورس باری ، جملات انگیزشی ، انگلیسی برای سطح... ، ایران ما ، بازار سرمایه ، افراد موفق ، آموزش ربان انگلیسی ، آداب معاشرت ، آموزش زبان دوم ، آیا می دانستید ؟ ، آیا می دانستید ؟؟؟ ، آموزش یادگیری زبان ، آموزش و پرورش در... ، آموزش بورس ، آموزشی ، گرامر زبان انگلیسی ، گرامر غمومی زبان ، فیش برداری ، مطالب پراکنده ، مطالب جالب و مقید ، مطالب جالب و مفید -... ، مکالمه - اصطلاحات ، مقالات فازسی ، مقالات فارسی - سبک... ، مقالات فارسی -... ، مقاله نویسی ، نمونه سوال سال سوم... ، کلام بزرگان ، کنکور ، وبلاگ نویسی ، کنکور سراسری ، کنکور و زبان انگلیس ، کلمات بزرگان ، کلمات و جملات... ، نمونه سوال سوم نظری... ، نیاز های آموزش زبان... ، کانون صنفی معلمان ، کتاب خوانی ، کتاب خوانی و مطالعه ، کتاب دوست ماست ، کتاب سناسی ، مقلات فارسی ، نمونه سوال از درس... ، نمونه سوال از... ، نمونه سوال زبان پیش... ، نمونه سوال زمان های... ، نمونه سوال ترم اول ، نمونه سوال درس... ، مقالات فارسی - روش... ، مقالات فارسی - ، مقالات فارسی -... ، مقالات در مورد زبان... ، مقالات غارسی ، مقالات انگلیسی - ، مقالات انگلیسی -... ، مطالبراکنده ، مطلب جالب و خواندنی... ، معلمان ایران ، معنی ضرب المثل... ، مغایرت های زمان ما ، مفالات انگلیسی ، مقالات الگلیسی ، مطالب مفید ، مقالات فارسی -... ، مقالات فارسی -... ، مقالات قارسی ، مقاله اتگلیسی ، مقاله انگلیسی ، مکالمه - مقالات... ، مکالمه در مورد ، مکالمه زبان انگلیسی... ، مقاله سبک زندگی ، مقاله پزشکی 2 ، مطالب جالب و مفید... ، مطالب حالب ، مطالب حالب و ... ، مطالب حالب و مفید ، مطالب حواندنی و... ، گزامر عمومی زبان ، مزالب جالب و .. ، گرامر عمومی زبان -... ، گرامر عمومی - نمونه... ، گرامر عمومی - نمونه... ، گرامر عمومی ربان ، گرامر درس دوم زبان... ، قرارداد اجتماعی ، گرامر - داستان... ، گرامر - درک مطلب -... ، گرامر پیش دانشگاهی ، گرامر درس اول ، آموزش و پرورش در... ، آموزش و معلم ، آموزش یادگیری زبان... ، آموزش یادگیری گرامر... ، آموزش یادگیری لغات... ، آموزش یادگیری... ، آموزش یادگیری... ، آیا می دانستید که... ، آیا می دانستید که... ، اس ام اس ، اس ام اس عید نوروز ، اصطلاحات انکلیسی ، اصطلاحات رایج ، اصطلاحات عامیانه ، اصطلاخات ، اطلاعات عمومی ، آموزش مکالمات رایج... ، آموزش و پرورش ، آموزش و پرورش ایران ، آموزش زبان انگلیسی... ، آموزش زبان - مقالات... ، ئرک مطلب - دامنه... ، Did you know that ، l;hgli hk'gdsd ، lمطالب جالب و مفید ، آموزش ربان انگلیسی... ، آموزش - مقالات... ، آموزش انگلیسی ، افعال با قاعده... ، افعال باقاعده... ، افعال بی قاعده... ، افعال پرکاربرد زبان... ، اقتصاد - بورس ، اقتصاد و بازار -... ، اقتصاد و بازار -... ، اقصاد - بورس ، اقصاد و بازار ، برنامه ریزی ، بهداشت ، بهداشت بدن ، بهداشت روزانه ، جملات مترادف ، جملات مثبت و... ، جملات هم معنی ، خاطره نویسی ، تغذیه مناسب ، تلفظ ، بهداشت قردی ، بیماری ها ، زندگی نامه افراد... ، سبک زندگی - پزشکی ، سبک زندگی ما ، سخنان بزرگان و... ، زندگی نامه بزرگان ، زندگی نامه... ، سبم زندگی ، روشهای مطالعه -... ، روشهای مطالغه ، زمان در زبان... ، زندگی نامه ، ضرب المثل: ، ضربالمثل ، ضربالمثل فارسی ، طذح درس ، علم پزشکی و سلامت ، سرگذشت افراد نامی... ، شبکه های اجتماعی ، شعر مادر ، شعر و ادب ، صفات در زبان... ، دامنه لغات درس اول... ، درک مطلب - آموزش... ، درک مطلب - آموزش... ، درک مطلب - دامنه... ، درک مطلب - دامنه... ، درک مطلب - دامنه... ، ذاستان عبرت آموز ، رفتار های اجتماعی ، زبان انگلیسی هفتم ، زبان انگلیسی و... ، زبان انگلیسی کلاس... ، زبان هفتم دامنه... ، داستان های غبرت... ، داستان گوتاه -... ، خواص میوه ها ، داستان افراد سرشناس... ، داستان برای کودکان ، داستان کوتاه... ، داستان کوتاه برای... ، داستان کوتاه -... ، دامنه لغات - مکالمه ، دامنه لغات -... ، دامنه لغات - درک... ،
ویرایش

طراحی پوسته توسط تیم پارسی بلاگ