سفارش تبلیغ

ثبت شرکت
صبا
  • + بدن برای تولید انرژی که بخش عمده اش به شکل حرارت در می آید مواد غذایی و اکسیژن را می سوزاند .
  • + " تالاموس " مقدار حرارت بدن را کنترل می کند و آن را در حدود 37 درجه سانتی گراد نگه می دارد .
  • + در اصطلاح دانش شیمی ؛ فرآیند ترکیب اکسیژن با عنصرهای دیگر را عمل " اکسیداسیون " می گویند .
  • + سرطان زاییده رشد و گسترش بی رویه و غیر عادی و بدون نظم یاخته های بدن است .
  • + در نتیجه کمبود کلسیم یا کمبود ویتامین D مینای دندان سست می شود و این حالت به پوسیدگی دندان ها کمک می کند .
  • + در ساختمان دندان چهار ماده مختلف به کار رفته است 1 - مینا 2 - ساروج 3 - دانتین 4 - مغز دندان
  • + فایده " اشک " بیشتر این است که قرنیه چشم را آبیاری می کند و به این وسیله از خشک شدن فرنیه جلوگیری می کند .
  • + آیا میدانستید که نیمه چپ مغزمان بر قسمت راست بدن کنترل دارد . در حالی که نیمه راست مغز بر قسمت چپ بدن تسلط دارد .
  • + امروزه عطر را از برگ های گوناگون ( مانند رزماری - واندر - پاچولی - نعناع - شمعدانی معطر - آویشن - بهار نارنج عصاره لیمو ) درست می کنند
  • + باد همیشه به طرف مناطق کم فشار حرکت می کند .

 

 

تبدیل جمله واره ی توصیفی( adjective clause ) به یک عبارت توصیفی( adjective phrase )

 

جمله واره ی توصیفی  ( adjective clause ) به مجموعه ای از کلمات گفته می شود که ( دارای ارکان جمله از قبیل فاعل، فعل، و………می باشد ) بعد از یک اسم آورده می شود و اطلاعاتی در باره ی آن اسم را ارئه می دهد.

 

به مثال زیر توجه کنید.

 

All over the world, there are peoplewho pollute the environment.

                                        noun              adjective clause             

در جمله ی بالاقسمتی که زیر آن خط کشیده شده است یک جمله واره ی  توصیفی است و اطلاعاتی در باره ی کلمه ی people به ما می دهد.

 

 به مثال زیر توجه کنید.  

The carswhich are produced in this factory use a lot of energy.

    noun              adjective clause             

 

در جمله ی بالاقسمتی که زیر آن خط کشیده شده است یک جمـله واره ی توصیـفی است و اطلاعاتی در باره ی کلمه  cars  به ما می دهد.باید توجه داشت که در مثال اول کلمه  people  نقش فاعلی دارد و در مثال دوم کلمه cars  نقش مفعولی دارد.

  

 عبارت توصیفی  ( adjective phrase ) به گروهی از کلمات به هم مرتبط گفته می شود که دارای فاعل و فعل نمی باشند. عبارت توصیفی بعد از یک اسم می آید و اطلاعاتی در باره  ی آن اسم به ما می دهد.

 

به مثال های زیر توجه کنید.

 

 The menworking in this area are in danger.

   noun       adjective phrase

 Anyoneinterested in healthy living should exercise regularly.

   noun         adjective phrase

 

در جملات بالا قسمت هایی که زیرآنها خـط کشیده شده است عبارت های توصیفی هستند که در باره ی men , anyone اطلا عاتی را به ما می دهند. 

  نکته: طریقه ی تبدیل یک جمله واره ی توصیفی  ( adjective clause )به یک عبارت توصیفی (  adjective   

phrase ) :

جمله واره ی توصیفی به دو روش کوتاه به یک عبارت توصیفی تبدیل می شود.

 

الف : اگر فعل بعد از ضمیر موصولی ( who , which , that , …………..)  یکی  از مشتقات  فعل   be یعــنی ( am, is, are was , were, …….) باشد، فعل be به همراه ضمیر موصولی حذف می شود.مثال :

 

Acid rain that is created by burning of gas, oil and coal destroys forest.

 

  در جمله ی بالا ضمیر موصولیthat و فعل isحذف وجمله به صورت زیر نوشته می شود.

 

   Acid rain created by burning of gas, oil and coal destroys forest.

 

ب : اگر بعد از ضمیر موصولی who, which, that ,……… فعلی به غیر از مشتقات be  را داشته باشیم غالباً می توان ضمیر موصولی را حذف کردو فعل بعد از آن را به صورت ing  دار به کار برد. به مثال زیر توجه کنید.

Factories  which burn coal and oil help increase pollution.

 

در جمله ی بالا چون بغد از ضمیر موصولی which فعلی غیراز مشتقات be  داریم می توان ضمیرموصولی را حذف و فعل  burn  را به صورت  burning به کار ببریم.

 

 Factories burning coal and oil help increase pollution.

 

نکته: اگر جمله واره ی توصیفی منفی باشد ، هنگام تبدیل آن به عبارت باید قبل از فعل ازnot استفاده کنیم.

 

 به مثال زیر توجه کنید.

Parents who don’t earn enough money send their children to work.

Parents not earning enough money send their children to work.

والدینی که درآمد کافی ندارند فرزندان خود را به سر کار می فرستند.

 

نکته: برای حل تست کافی است توجه کنیم که اگر اسم قبل از جای خالی فاعل باشد یعنی خود ش کاری انجام داده باشدفعل بعد از آن به شکلing  دار می آید اما اگر اسم قبل از جای خالی مفعول باشد یعنی خود ش کاری انجام نداده بلکه کاری بر روی آن انجام شده باشد فعل بعد از آن به شکل p.p نوشته می شود.

 

 به مثال های زیر توجه کنید.

 

1- The experiment………..at the University of Tehran was successful.   

  a) conducted                         b) conducting       ( سراسری ریاضی-84 )                            

  c) to conduct                         d) which conducted

 

2- The psychologists………………the nature of sleep have made important discoveries. (سراسری انسانی - 84 )                                                                                                                

  a) study        b) studying      c)to study      d) be studying

 

توضیح: در مثال شماره ی یک کلمه  experiment نقش مفعولی دارد و به همین خاطر باید بعد از آن قسمت سوم فعل (صفت مفعولی) به کاربرده شود ( p.p ). درمثال شماره ی دوکلمهpsychologists   حالت فاعلی دارد و باید بعد از آن شکل  ing دار به کار برده شود : یعنی  studying . گزینه d  به خاطر وجود فعل  be غلط می باشد.

 

نمونه سؤال : گزینه ی درست را انتخاب کنید.

 

   1- Somebody………..Jack phoned while you were out.     (  اختصاصی زبان -84 )

  a) being named      b) which named    c) named          d) naming

 

2- Acid rain……….by burning gas, oil, and coal destroys forest.( آزاد ریاضی – 84 )                                          

a) is created           b) created              c) creating         d) which created

 

3- All over the world, there are people………..the land, the sea, the air.    ( سنجش – 84 )               

  a) pollute              b) polluted              c) polluting       d) to pollute

 

4- The boy ………..in the accident was taken to hospital.( آزاد غیر پزشکی – 76 )                                   

  a) injuring            b) injured             c) being injured   d) having injured

 

 

5- The taxi…………us to the airport broke down.

  a) took                 b) was taking         c) taking               d) taken

 

6- The book………..a bout global warming become very popular.

  a) written             b) writing              c) to write             d) which written

 

7-The film can"t describe the terrible conditions……….in Europe after the second world war.

 a) exists                b) existing              c) existed             d) exist

 

8- I prefer to eat the  ice-cream………..by my mother.

  a) which made    b) making               c) is made            d) made

 

9-Which one is wrong ?

I usually catch the train………..only two hours to get there.

  a) that takes         b) taking                c) taken                d) which takes

 

10- Of all the gases……… into the air CO is the most dangerous one.

   a) which release     b) released         c) releasing          d) release

 

 

کلید سؤالات:

 ( 1-c)    ( 2-b )    ( 3-c )   ( 4-b )   ( 5-c )   ( 6-a )   ( 7-b )   ( 8-d )   ( 9-c )   ( 10-b ) 

 


اولین دیدگاه را شما بگذارید گرامر عمومی زبان ،

 فرمول It...       قهوه و...

مشخصات مدیر وبلاگ

غلامعلی عباسی [0]

غلامعلی عباسی متولد 1340 دبیر بازنشسته زبان انگلیسی در شهرستان اردبیل هستم این وبلاگ دفتر یادداشت بنده است . هر مطلبی که به یادگیری بیشتر زبان انگلیسی کمک نماید و به نظر بنده مفید باشد در این وبلاگ جمع آوری نموده ام و با علاقه مندان به آموزش زبان انگلیسی به اشتراک گذاشته ام . در حد امکان منابع مطالب اعلام می گردد . امیدوارم مورد پسند و استفاده دانش آموزان و دانشجویان زبان انگلیسی واقع گردد .
ویرایش

دسته بندی موضوعی

مقالات فارسی ، دامنه لغات ، مطالب جالب و مفید ، یادداشت روزانه ، سبک زندگی ، گرامر عمومی زبان ، نمونه سوال ، مکالمه ، بهداشت فردی ، آموزش زبان انگلیسی ، مقالات انگلیسی ، گرامر عمومی زبان... ، مطالب جالب و... ، مقالات فارسی در... ، پول و اقتصاد ، زمان در زبان... ، سخنان بزرگان ، بازار و بورس ، آداب زندگی ، اعتماد به نفس ، ضرب المثل ، مطالب جالب ، تغذیه سالم ، بهداشت غذایی ، مقاله فارسی ، مقاله پزشکی ، بهداشت و سلامت ، اصطلاحات انگلیسی ، ریشه کلمات ، آموزش زبان ، آیا می دانستید ، ورزش و سلامت ، ورزش و سلامتی ، اصطلاحات ، ریشه کلمات انگلیسی ، روشهای مطالعه ، زمان در زبان ، گرامر عمومی ، ضرب المثل فارسی ، فیلم و سینما ، قانون جذب ، گرامر درس به درس ، مطالب خواندنی ، درک مطلب ، زندگی نامه افراد... ، کسب و کار ، مقاله آموزشی ، مقالات فارسی در... ، مقالات انگلیسی -... ، نمونه سوال پیش... ، نمونه سوال درک مطلب ، مقاله تربیتی ، نمونه سوال سوم نظری ، کتاب و کتاب خوانی ، روش تحصیل ، مطالب مفید و... ، گفتار بزرگان عالم ، گرامر درس به درس... ، آموزش ، آموزش در ایران ، بورس و بازار ، داستان کوتاه - درک... ، خواص خوراکی ها ، خواص میوه جات ، پند بزرگان ، دامنه لغات انگلیسی ، درک مطلب - دامنه... ، انگلیسی برای سطح... ، ایران ما ، بازار سرمایه ، آداب معاشرت ، آیا می دانستید ؟ ، آیا می دانستید ؟؟؟ ، آموزش زبان دوم ، آموزش و پرورش در... ، ضرب المثل های فارسی ، مطالب پراکنده ، گرامر غمومی زبان ، فیش برداری ، مطالب جالب و مفید -... ، مطالب جالب و مقید ، روش های مطالعه ، رفتارهای اجتماعی ، زندگی نامه افراد ، ضرب المثل ایرانی ، سرگذشت افراد مشهور... ، وبلاگ نویسی ، کنکور ، نمونه سوال سال سوم... ، مقاله نویسی ، مکالمه - اصطلاحات ، مقالات آموزشی ، مقاله ، مقالات فازسی ، مقالات قارسی ، مقاله انگلیسی ، مقاله پزشکی 2 ، مقالات انگلیسی -... ، مقالات در مورد زبان... ، مقالات فارسی - سبک... ، مکالمه در مورد ، مکالمه زبان انگلیسی... ، مقلات فارسی ، نمونه سوال از درس... ، نمونه سوال از... ، نمونه سوال سوم نظری... ، نیاز های آموزش زبان... ، نمونه سوال زبان پیش... ، نمونه سوال زمان های... ، نمونه سوال ترم اول ، نمونه سوال درس... ، کنکور سراسری ، کنکور و زبان... ، کلمات و جملات... ، کانون صنفی معلمان ، کتاب خوانی ، کتاب خوانی و مطالعه ، کتاب دوست ماست ، کتاب سناسی ، سرگذشت افراد نامی... ، شعر و ادب ، صفات در زبان... ، سخننان بزرگان ، زندگی نامه بزرگان ، زندگی نامه... ، سبم زندگی ، سبک زندگی - پزشکی ، سبک زندگی ما ، سخن بزرگان ، زندگی نامه افراد... ، زمان در زبان... ، زندگی نامه ، روشهای مطالعه -... ، روشهای مطالغه ، درک مطلب - آموزش... ، درک مطلب - آموزش... ، زبان انگلیسی هفتم ، زبان انگلیسی و... ، زبان انگلیسی کلاس... ، زبان هفتم دامنه... ، مطالب حالب و مفید ، مطالب حواندنی و... ، مطالب مفید ، مطالبراکنده ، معنی ضرب المثل... ، مغایرت های زمان ما ، مفالات انگلیسی ، مطالب جالب و مفید... ، گفتار بزرگان ، ضرب المثل: ، علم پزشکی و سلامت ، قرارداد اجتماعی ، گرامر پیش دانشگاهی ، گرامر درس اول ، گرامر درس دوم زبان... ، گرامر زبان انگلیسی ، گرامر عمومی - نمونه... ، گرامر عمومی زبان -... ، آموزش و پرورش در... ، آموزش و معلم ، اصطلاحات انکلیسی ، اصطلاحات رایج ، اصطلاحات عامیانه ، اصطلاخات ، اطلاعات عمومی ، افعال با قاعده... ، افعال باقاعده... ، افعال بی قاعده... ، افعال پرکاربرد زبان... ، اقتصاد - بورس ، اقتصاد و بازار -... ، اقتصاد و بازار -... ، اقصاد - بورس ، اقصاد و بازار ، آموزش مکالمات رایج... ، آموزش و پرورش ، آموزش و پرورش ایران ، آیا می دانستید که... ، اس ام اس ، اس ام اس عید نوروز ، Did you know that ، l;hgli hk'gdsd ، lمطالب جالب و مفید ، آموزش ربان انگلیسی ، آموزش انگلیسی ، بهداشت قردی ، بهداشت ، بهداشت بدن ، بهداشت روزانه ، بیماری ها ، بورس ، تغذیه مناسب ، خاطره نویسی ، درک مطلب - دامنه... ، درک مطلب - دامنه... ، رفتار های اجتماعی ، دامنه لغات درس اول... ، دامنه لغات - درک... ، دامنه لغات - مکالمه ، داستان کوتاه... ، خواص میوه ها ، داستان ، داستان کوتاه -... ،
ویرایش

طراحی پوسته توسط تیم پارسی بلاگ