سفارش تبلیغ
صبا
  • + موفقیت یک قدم بزرگ در آینده دور نیست بلکه یک قـدم کوچک است که همین لحظه بر میداری
  • + بزرگترین نقطه ی ضعف ما کوتاه آمدن است. مطمئن ترین راه برای موفقیت تلاش "برای یک بار دیگر" است
  • + موفقیت را ابتدا در ذهنتان تصور کنید سپس با چشم تان ببینید و بعد با جسم تان خلق کنید
  • + این موقعیت نیست که انسان را می سازد این انسان است که موفقیت و ثروت را خلق میکند
  • + از گابریل گارسیا پرسیدند: اگر بخواهی کتابی صد صفحه ای درباره امید بنویسی، چه می نویسی؟ گفت: 99 صفحه رو خالی میذارم، صفحه آخر، سطر آخر می نویسم: یادت باشه دنیا گرده، هر وقت احساس کردی به آخر رسیدی شاید در نقطه شروع باشی. زندگی ساختنی است، نه ماندنی. بمان برای ساختن ،نساز برای ماندن. منتطرنباش کسی برایت گل بیاورد، خاک را زیر و روکن، بذر را بکار،از آن مراقبت کن، گل خواهد داد.
  • + برای زیبا زندگی نکردن، کوتاهی عمر را بهانه نکن… عمر کوتاه نیست… ما کوتاهی می کنیم!! زندگی، لحظه به لحظه اش غنیمت است، فرصت است، شانس است، عشق است…
  • + زندگی فردا نیست زندگی امروز است زندگی قصه ی عشق است و امید صحنه ی غمها نیست به چه می اندیشی نگرانی بیجاست چون خدا با توست
  • + از امیرالمومنین (ع) پرسیدند: بزرگترین گناه کبیره چیست؟ حضرت نگفتند بی‌نمازی؛ بی‌حجابی؛ و یا روزه نگرفتن! فرمودند: «مایوس و ناامید شدن از رحمت خداوند» بیایید یک قراری با هم بگذاریم ؛ امید آخرین چیزی باشد که از دست می‌دهیم
  • + قلمت را بردار ... بنویس از همه‌ی خوبی‌ها ... زندگی ... عشق ... امید ... و هرآنچه بر روی زمین زیباست ! گل مریم ... گل رز ... روی کاغذ بنویس : زندگی با همه تلخی‌هایش زیباست !
  • + در نتیجه کلیسم یا کمبود ویتامین " د " , مینای دندان سست می شود و این حالت به پوسیدگی دندان ها کمک می کند .

 

 

تبدیل جمله واره ی توصیفی( adjective clause ) به یک عبارت توصیفی( adjective phrase )

 

جمله واره ی توصیفی  ( adjective clause ) به مجموعه ای از کلمات گفته می شود که ( دارای ارکان جمله از قبیل فاعل، فعل، و………می باشد ) بعد از یک اسم آورده می شود و اطلاعاتی در باره ی آن اسم را ارئه می دهد.

 

به مثال زیر توجه کنید.

 

All over the world, there are peoplewho pollute the environment.

                                        noun              adjective clause             

در جمله ی بالاقسمتی که زیر آن خط کشیده شده است یک جمله واره ی  توصیفی است و اطلاعاتی در باره ی کلمه ی people به ما می دهد.

 

 به مثال زیر توجه کنید.  

The carswhich are produced in this factory use a lot of energy.

    noun              adjective clause             

 

در جمله ی بالاقسمتی که زیر آن خط کشیده شده است یک جمـله واره ی توصیـفی است و اطلاعاتی در باره ی کلمه  cars  به ما می دهد.باید توجه داشت که در مثال اول کلمه  people  نقش فاعلی دارد و در مثال دوم کلمه cars  نقش مفعولی دارد.

  

 عبارت توصیفی  ( adjective phrase ) به گروهی از کلمات به هم مرتبط گفته می شود که دارای فاعل و فعل نمی باشند. عبارت توصیفی بعد از یک اسم می آید و اطلاعاتی در باره  ی آن اسم به ما می دهد.

 

به مثال های زیر توجه کنید.

 

 The menworking in this area are in danger.

   noun       adjective phrase

 Anyoneinterested in healthy living should exercise regularly.

   noun         adjective phrase

 

در جملات بالا قسمت هایی که زیرآنها خـط کشیده شده است عبارت های توصیفی هستند که در باره ی men , anyone اطلا عاتی را به ما می دهند. 

  نکته: طریقه ی تبدیل یک جمله واره ی توصیفی  ( adjective clause )به یک عبارت توصیفی (  adjective   

phrase ) :

جمله واره ی توصیفی به دو روش کوتاه به یک عبارت توصیفی تبدیل می شود.

 

الف : اگر فعل بعد از ضمیر موصولی ( who , which , that , …………..)  یکی  از مشتقات  فعل   be یعــنی ( am, is, are was , were, …….) باشد، فعل be به همراه ضمیر موصولی حذف می شود.مثال :

 

Acid rain that is created by burning of gas, oil and coal destroys forest.

 

  در جمله ی بالا ضمیر موصولیthat و فعل isحذف وجمله به صورت زیر نوشته می شود.

 

   Acid rain created by burning of gas, oil and coal destroys forest.

 

ب : اگر بعد از ضمیر موصولی who, which, that ,……… فعلی به غیر از مشتقات be  را داشته باشیم غالباً می توان ضمیر موصولی را حذف کردو فعل بعد از آن را به صورت ing  دار به کار برد. به مثال زیر توجه کنید.

Factories  which burn coal and oil help increase pollution.

 

در جمله ی بالا چون بغد از ضمیر موصولی which فعلی غیراز مشتقات be  داریم می توان ضمیرموصولی را حذف و فعل  burn  را به صورت  burning به کار ببریم.

 

 Factories burning coal and oil help increase pollution.

 

نکته: اگر جمله واره ی توصیفی منفی باشد ، هنگام تبدیل آن به عبارت باید قبل از فعل ازnot استفاده کنیم.

 

 به مثال زیر توجه کنید.

Parents who don’t earn enough money send their children to work.

Parents not earning enough money send their children to work.

والدینی که درآمد کافی ندارند فرزندان خود را به سر کار می فرستند.

 

نکته: برای حل تست کافی است توجه کنیم که اگر اسم قبل از جای خالی ف