شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ اگر ميدانستيد که افکارتان چقدر قدرتمند است، هيچگاه حتي براي يک بار ديگر هم منفي فکر نمي کرديد!
چراغ جادو
آموزش زبان انگليسي ب
رتبه 0
0 برگزیده
2 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
آموزش زبان انگليسي ب عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top