شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ اگر کسي همان مقدار عشقي که شما نثارش ميکنيد، نثارتان نکرد، و به گونه اي رفتار کرد که گويي در اغلب اوقات اهميتي نداريد، اين ميتواند نشانه اي بزرگ از اين حقيقت باشد که در زندگيتان به وي نيازي نداريد. تنها کساني که واقعاً در زندگيمان به آنها نياز داريم، آنهايي هستند که به ما احترام مي گذارند و در زندگيشان به اندازه کافي خواهانمانند.
تسبیح دیجیتال
آموزش زبان انگليسي ب
رتبه 0
0 برگزیده
2 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
آموزش زبان انگليسي ب عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top