شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ امروزه بيش از پنج نوع قهوه وجود دارد که در مناطق استوايي جهان به حالت وحشي مي رويند فقط دو نوع از آنها يک بوي خاصي دارند که وقتي بر روي آتش برشته شوند طعم و بويي پيدا مي کنند که مطلوب طبع ماست .
ساعت ویکتوریا
آموزش زبان انگليسي ب
0 امتیاز
0 برگزیده
2 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
آموزش زبان انگليسي ب عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top