شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ غالبا افراد چاپلوس بين ما ايرانيان موقعيت بهتري دارند. صادق هدايت
ساعت ویکتوریا
آموزش زبان انگليسي ب
0 امتیاز
0 برگزیده
2 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
آموزش زبان انگليسي ب عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top